بخشی از سوالات شما

 1. آیا امکان استفاده از همایش یار برای یک تک رویداد هم فراهم است؟

  بله، امکان ارائه خدمات به صورت همایش موردی نیز فراهم است

 2. امکان ارسال اپراتور برای هماهنگی در روز همایش و آموزش استفاده از همایش یار وجود دارد؟

  بله، در صورت امکان اپراتور در روز رویداد کنار تیم برگزارکننده حضور خواهد داشت و پشتیبانی سیستم را انجام خواهد داد

 3. آیا امکان اختصاصی سازی همایش یار به صورت نسخه ای برای سازمان ما فراهم است؟

  بله، امکان اختصاصی سازی همایش یار با رنگ، لوگو و هویت بصری سازمان شما فراهم است و بسته به میزان تغییراتی که شما از نظر بصری و ویژگی های نرم افزار در نظر بگیرید ،هزینه محاسبه خواهد شد

شرایط عقد قراداد

اعلام درخواست

 • با اعلام درخواست از سوی شما برای همکاری ، همکاران ما   جلسه ای حضوری با شما ترتیب خواهند داد.

عقد قرارداد

 • با اعلام تعداد روزهای همایش، مشخص کردن تعداد حدودی افراد شرکت کننده در زمان اعلام درخواست، قرارداد شما تنظیم میگردد و توسط همکاران طی جلسه از به امضا طرفین می رسد.

آماده سازی بستر

 • با دریافت اطلاعات پایه همایش کد همایش برای برای آن رویداد تعریف می شود و امکان در دسترس قرار دادن برای مخاطبین فراهم میشود.

گزارش رویداد

 • در روز برگزاری مدیریت رویداد توسط همایش یار اتفاق می افتد و پس از پایان برگزاری، گزارش رویداد از پنل مدیریتی به برگزار کننده تحویل داده خواهد شد

  سبد خرید