قصد برگزاری رویداد دارید؟ شما هم به ما بپیوندید

کمپین رویداد سبز

با حذف کامل کاغذ از روند برگزاری همایش، به حفظ جان ۱ الی ۳ درخت کمک کرده‌اید. با استفاده از همایش‌یار، رویدادی سبز و دوستدار محیط زیست را برگزار می‌کنید.

 

سازمان‌ها و ارگان‌های آموزشی می‌توانند با پیوستن به کمپین رویداد سبز، جان تازه‌ای به محیط زیست ببخشند.

دانشگاه تهران
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه امیر کبیر
دانشگاه خواجه نصیر
منتخبین کمپین رویداد سبز
قصد برگزاری رویداد دارید؟ بیاید برنامه‌ریزی کنیم ...

    • تمام موارد فرم الزامی است
      سبد خرید