قصد برگزاری رویداد دارید؟ شما هم به ما بپیوندید

کمپین رویداد سبز

با حذف کامل کاغذ از روند برگزاری کنفرانس شما کمک به حفظ جان ۱ الی ۳ درخت کرده اید. با استفاده از همایش یار به عنوان یک محصول سبز ، رویدادی سبز و دوستدار محیط زیست را برگزار می کنید.

 

سازمان ها و ارگان های آموزشی که با پیوستن به کمپین رویداد سبز جان تازه ای به محیط زیست بخشیدند.

دانشگاه تهران
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه امیر کبیر
دانشگاه خواجه نصیر
منتخبین کمپین رویداد سبز
قصد برگزاری رویداد دارید؟ بیاید برنامه ریزی کنیم ...

    • تمام موارد فرم الزامی است
      سبد خرید